Muziekvereniging Concordia Overdinkel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Registratie persoonsgegevens
Concordia beperkt zich tot de registratie van directe persoonsgegevens. Hieronder wordt verstaan: naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, inschrijfdatum.
Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en registratie van uitgeleende eigendommen van Concordia.
De gegevens worden verzameld middels een papieren aanmeldformulier waarna ze vervolgens worden gescand en in onze digitale applicatie voor de ledenadministratie worden opgenomen. Het papieren aanmeldformulier wordt daarna vernietigd. De digitale ledenadministratie bevindt zich in een beveiligde omgeving waarbij alleen het bestuur
toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Beeldmateriaal
Muziekvereniging Concordia Overdinkel maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de vereniging en als herinnering. Het is mogelijk dat het beeldmateriaal online gepubliceerd wordt op o.a. de facebook pagina of de website van Concordia. Het beeldmateriaal wordt ter naslag en herinnering tevens opgeslagen in een online fotoalbum in de dropbox cloudopslag van concordia (Link dropbox pagina).
Mocht er beeldmateriaal gepubliceerd zijn waar onverhoopt bezwaren tegen zijn, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur door een e-mail te sturen naar secretariaat@concordia-overdinkel.nl ,dan zal dit worden verwijderd.

Wijzigingen privacybeleid
Muziekvereniging Concordia Overdinkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Privacybeleid Muziekvereniging Concordia Overdinkel

Disclaimer