Bestuur

Voorzitter

 Jorgos Thravalos

 06-23910356

 voorzitter@concordia-overdinkel.nl 

Secretaris

 Tom Fischer

 053-5388588

 secretariaat@concordia-overdinkel.nl

Penningmeester

 Jelke olde Kempers

 06-10156106

Bestuursleden

Sharon Kamping


Tim Breukers


José Poorthuis


Rebecca Bos

algemeen mailadres: info@concordia-overdinkel.nl

Overig

Financiële administratie

 Mendy ten Veen

 053-5385820

A-Orkest (dirigent)

  Herbert Vreeman

B-Orkest

 Vacant

C-Orkest

 Nienke Langkamp

Drumband (instructeur)

 Norbert Bruins [intrim]

Tamboer-maître

 Gerben Keujer

Blokfluitgroep

 Mendy ten Veen

 053-5385820

Contact jeugdbeleid

 Rebecca Bos

 Monika Eras

 Jacqueline Wientjes

Bibliothecaris

 Frans ten Veen

 053-5386279

PR commissie

 Jorgos Thravalos

 Tim Breukers

Gebouw coördinator 't Muziekhoes

 Roy Kleine

 06-22814532

JAC - Jeugd Activiteiten Commissie

 Mendy ten Veen

 053-5385820

Benno & de Muiters

 Roy Kleine

 06-22814532

Instrumenten beheer

 Tom Fischer

 053-5388588

Uitgifte uniformen

 Sharon Kamping

 06-20150034

Donateurs

 via secretariaat

Beschermheer

 Hr. Marcel Bruns